School voor Daltononderwijs.

Oudervereniging Marimba 
De oudervereniging heeft als doel de goede samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en de school te ondersteunen bij het uitvoeren van tal van activiteiten, zodat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Ouders/verzorgers van kinderen die staan ingeschreven bij Marimba zijn automatisch lid van de oudervereniging. 
 
Ouderraad(OR) 
De Ouderraad vormt het bestuur van de vereniging.

De taken van de Ouderraad zijn:
* het financieren van verschillende activiteiten, zoals kleine excursies, (gedeelte van) de kerst- en   paasviering, Uden on Ice, bijdrage voor lief en leed, afscheid groep 8, avondvierdaagse en de
Dag van de Leraar.

* De school zoekt in samenwerking met de OR hulpouders voor het organiseren van deze activiteiten.

* Verder denkt de ouderraad mee en geeft advies over onderwerpen die op school actueel zijn.
De ouderraad is daarbij een soort klankbord van de ouders, maar zij is geen probleemoplosser. De ouderraad zal u altijd doorverwijzen naar een leerkracht of de directie. 

Daarnaast is de Ouderraad verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdragen en tracht het extra inkomsten te creëren door bijvoorbeeld het inzamelen van kleding en eierdozen. Of door het organiseren van een sponsoractiviteit. 

De ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 13 leden. Vanuit de Medezeggenschapsraad heeft één afgevaardigde zitting in de Ouderraad. Daarnaast woont een leerkracht of de directie de vergaderingen van de Ouderraad bij en functioneert als contactpersoon van de school.

Momenteel zijn de leden: 
Wendie Verhallen (voorzitter) 
Ilse van Binsbergen (secretaris)
Soerin Adhin (penningmeester) 
Edith de Wilt, Jolanda van den Berg-Vendrig, Ingrid Hendrix, Eelco Klaver, Tom Bakx
en Ingrid Beckers (OR leden)
Inge Kapteijns (afgevaardigde vanuit school) 

Ouderbijdrage:
Om de activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de Ouderraad van de ouders een jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt op dit moment (schooljaar 2018/2019)
€ 22,50. Voor kinderen die na 1 januari 2019 instromen hanteren we het bedrag van € 11,25. De Ouderraad incasseert en beheert deze middelen en legt hierover jaarlijks verantwoording af, tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

Vergaderingen:
De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Graag aanmelden via de mail als u wilt aansluiten. Zie website voor de datum van de eerstvolgende vergadering en de notulen van de laatste vergadering. 

Algemene Ledenvergadering:
De Ouderraad houdt minimaal eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering vindt de financiële verantwoording plaats, wordt de begroting en daarmee de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld en benoemen we de nieuwe leden van de Ouderraad. In de meeste gevallen wordt de ALV gecombineerd met een thema-avond of een algemene ouderavond. 

Heeft u interesse in een functie binnen de Ouderraad?
Uw hulp is meer dan welkom!
Neem contact op met een van de leden of stuur een mail naar ovmarimba@kiemuden.nl 
 
Vergaderingen OR:
Woensdag 10-10-2018
Woensdag 12-12-2018
Woensdag 13-02-2019
Woensdag 17-04-2019
Woensdag 12-06-2019

vlnr: Soerin, Wendie, Jolanda, Edith, Eelco, Ingrid en Ilse

 

Contact

Basisschool Marimba
Steenovenstraat 2
5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165
e: marimba@kiemuden.nl
www.pcmarimba.nl


Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:30


wo:
8:30 - 12:30

Op vrijdagmiddag vanaf 12:00 is groep 1-2 vrij

Routeplanner >

Agenda

26 september -  KIEMDAG
02 oktober -  Start KBW
04 oktober -  Groep 5-6 Slabroek
06 oktober -  Scholierenloop
08 oktober -  Warhoofd 7-8
Jaaragenda >

Foto

20180330_11-10_DSC_0387 20180330_11-05_DSC_0385
20180330_11-08_DSC_0386 20180330_11-04_DSC_0384
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links